2024

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 23. 1. 2024 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - Sport MSK 2024 – TJ/SK". Níže naleznete veškeré informace a dokumenty související s realizací této smlouvy.


Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku - TJ/SK 2024:

Vzor smlouvy

Příloha č. 1 MEMORANDUM
Příloha č. 2 Program SPORT MSK 2024 TJ/SK
Příloha č. 3 Veřejnoprávní smlouva
Příloha č. 4 Závěrečné hodnocení
Příloha č. 5 Čestné prohlášení

Příloha - průběžné vyúčtování: 20 položek; 50 položek; 100 položek

Příloha - závěrečné vyúčtování: 20 položek; 50 položek; 100 položekPřehled jednotlivých příspěvků za okresyDěkujeme za finanční podporu na činnost tělovýchovných jednot, sportovních klubů a místních organizací ČUS v Moravskoslezském kraji!


Vyhlášení programu na podporu sportu v Moravskoslezském kraji na rok 2024


Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 25. 9. 2023 schválila „Memorandum o spolupráci“ s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji, jehož součástí byl rovněž program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2024 – TJ/SK“.

Na základě této skutečnosti MSKO ČUS vyhlašuje program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2024 - TJ/SK“ (dále jen Program), který rovněž administruje a zajišťuje. Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot vč. handicapovaných a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Navržený způsob finanční podpory, podobně jako v letech 2019 až 2023, je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 % celoročních nákladů sportovní organizace a bude maximálně 170 000 Kč pro jednoho žadatele. Minimální příspěvek bude 10 000 Kč. Program je druhým rokem rozšířen o finanční bonus ve výši 20 000 Kč na provoz a údržbu sportoviště nad rámec poskytnutého příspěvku.

O vyhlášení dalších dotačních řízení informuje na svých stránkách také Moravskoslezský kraj.

Termín pro podávání žádostí je od 2. 10. do 19. 10. 2023.

Termín pro kontaktování administrátora k získání přístupových údajů do elektronického systému „PROGRAM TJ/SK“ je od termínu vyhlášení programu nejpozději však do 9. 10. 2023.

Administraci Programu v Moravskoslezském kraji zajišťuje příslušné regionální sdružení České unie sportu (Servisní centrum sportu ČUS). Kontakty naleznete níže:

Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s. (Servisní centrum sportu)

8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek
Mobil: 774 234 495, e-mail: cus.fm@seznam.cz
Název datové schránky: Servisní centrum sportu ČUS Frýdek-Místek, ID DS: w2fifb9

---

INFORMACE PRO ŽADATELE V OTÁZCE DEFINICE, CO JE JEDNOOBOROVÝ SPORTOVNÍ KLUB, VÍCE OBOROVÉ TĚLOVÝCHOVNÉ/TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY (TJ), POPŘ. KLUBY:

Jednooborový sportovní klub provozuje JEDEN sport.

Více oborová TJ provozuje VÍCE sportů, standardně sportovní oddíly. Více oborový sportovní klub provozuje VÍCE sportů (oddílů).

Více oborový sportovní klub není klub, který provozuje soutěž žen a mužů v jednom sportu!

U více oborové TJ s oddílem/y, za které podává TJ žádost v programu vrcholový sport, neuvádí TJ v programu pro TJ/SK členy těchto oddílů z vrcholového sportu.

Příklady:

1. jednooborové (fotbal) s více týmy ve vrcholovém sportu - FC Baník Ostrava

2. více oborové s týmy ve vrcholovém sportu i programu pro TJ/SK (volejbal, tenis, golf, plavání...) - TJ Ostrava

3. jednooborové s týmy splňující podmínky pro program vrcholový sport MSK i pro program pro TJ/SK: klub se musí rozhodnout, ve kterém programu podá žádost - například FBC Třinec.

---

Znění Memoranda, vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v přílohách níže.

Memorandum o spolupráci

Program SPORT MSK 2024 – TJ/SK

Příloha č. 1: Žádost o příspěvek pro rok 2024 (k získání přístupových údajů do elektronického systému kontaktujte okresního pracovníka)

Příloha č. 2: Základní parametry Smlouvy o poskytnutí příspěvku - vzor 2024

Příloha č. 3a: Elektronický seznam členské základy (IS SPORT)

Příloha č. 3b: Informace k databázi

Příloha č. 4: Čestná prohlášení – účetnictví, bezdlužnost, spolufinancování z MSK

Příloha č. 5: Závěrečné hodnocení TJ-SK 2024

Příloha č. 6: Vzor výsledovky