2023

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 27. 1. 2023 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35,5 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - Sport MSK 2023 – TJ/SK". Níže naleznete veškeré informace a dokumenty související s realizací této smlouvy.


Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku - TJ/SK 2023:

Příloha č. 1 MEMORANDUM: Memorandum

Příloha č. 2 Program SPORT MSK 2022 TJ/SK: Program

Příloha č. 3: Veřejnoprávní smlouva

Příloha č. 4: Průběžné vyúčtování (20 položek); Průběžné vyúčtování (50 položek); Průběžné vyúčtování (100 položek)

Příloha č. 5: Závěrečné hodnocení

Příloha č. 6: Závěrečné vyúčtování (20 položek); Závěrečné vyúčtování (50 položek); Závěrečné vyúčtování (100 položek)

Příloha č. 7: Čestné prohlášení

Příklad závěrečného (průběžného) vyúčtování

Vzor výsledovky 1

Vzor výsledovky 2

Vzor smlouvy TJ/SK 2023


Přehled jednotlivých příspěvkůRada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 26. 9. 2022 schválila „Memorandum o spolupráci“ s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji, jehož součástí byl rovněž program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2023 – TJ/SK“.

Na základě této skutečnosti MSKO ČUS vyhlašuje program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2023 - TJ/SK“ (dále jen Program), který rovněž administruje a zajišťuje. Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot vč. handicapovaných a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Navržený způsob finanční podpory, podobně jako v letech 2019 až 2022, je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 % celoročních nákladů sportovní organizace a bude maximálně 150 000 Kč pro jednoho žadatele. Minimální příspěvek bude 10 000 Kč.

Z důvodu probíhající energetické krize je tento Program aktuálně rozšířen o finanční bonus za provoz a údržbu sportoviště nad rámec poskytnutého příspěvku!

O vyhlášení dalších dotačních řízení informuje na svých stránkách také Moravskoslezský kraj.

Termín pro podávání žádostí je od 3. 10. do 20. 10. 2022.

Administraci Programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS). Kontakty naleznete níže:

I.) Regionální sdružení České unie sportu v Bruntále z.s. (Servisní centrum sportu)
Zahradní 1/1455, 792 11 Bruntál
Mobil: 606 840 173, e-mail: cusbruntal@seznam.cz

II.) Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s. (Servisní centrum sportu)
8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek
Mobil: 732 905 368, e-mail: cus.fm@seznam.cz

III.) Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z.s. (Servisní centrum sportu)
Univerzitní nám. 242/2, 733 01 Karviná-Fryštát
Telefon: 552 302 895, 721 109 118, e-mail: cuskarvina@seznam.cz

IV.) Okresní sdružení ČUS Nový Jičín, z.s. (Servisní centrum sportu)
Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín
Mobil: 608 840 046, e-mail: cusnj@seznam.cz

V.) Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (Servisní centrum sportu)
Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava
Telefon: 553 625 474, Telefon/fax: 553 625 319, Mobil: 604 360 980, e-mail: cus@cusopava.cz

VI.) Ostravská tělovýchovná unie (Servisní centrum sportu)
náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava
Telefon: 723 967 588, e-mail: otu@otu.cz

Znění Memoranda, vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v přílohách níže.

Memorandum o spolupráci

Program - SPORT MSK 2023 - TJ/SK

Příloha č. 1: Žádost o příspěvek pro rok 2023

Příloha č. 2: Základní parametry Smlouvy o poskytnutí příspěvku - vzor 2023

Příloha č. 3a: Elektronický seznam členské základy (IS SPORT)

Příloha č. 3b: Informace k databázi

Příloha č. 4: Čestná prohlášení – účetnictví, bezdlužnost, spolufinancování z MSK