Okresní organizace

Okresní sdružení ČUS Frýdek-Místek je dobrovolným sdružením sportovních svazů s regionální působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení (spolky) podle Zákona o sdružování občanů. Posláním Okresního sdružení České unie sportu Frýdek-Místek je poskytnutí servisu pro sportovní subjekty s cílem podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v OS ČUS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.

K 1. 9. 2022 bylo v řádném členství v OS ČUS 97 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s 217 sportovními oddíly, vyžívajících se ve 45 sportech a měly 20 345 členů. Ve věku do 6 let 375, ve věku 6 až 20 let 10.213 a nad 20 let 9 757 členů, kteří využívají majetek ve vlastnictví těchto subjektů v hodnotě nad 100 miliónů korun. Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá OS ČUS evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací. OS ČUS je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů.

Nejvyšším orgánem OS ČUS je valná hromada, tvořená sborem zástupců svazů a sborem zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů OS ČUS a rozhodnutí valné hromady výkonný výbor.