2020

Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj dne 12. září 2019 schválil Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK a podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu.

Česká unie sportu vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2020 - TJ/SK. Bližší informace a znění Memoranda naleznete v příloze.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory stejně jako v roce 2019 je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun pro jednoho žadatele.

Termín podávání žádostí je od 16. září do 11. října 2019.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS). Kontakty zde:

I.) Regionální sdružení České unie sportu v Bruntále z.s. (Servisní centrum sportu)
Zahradní 1/1455, 792 11 Bruntál
Mobil: 606 840 173, e-mail: cusbruntal@seznam.cz

II.) Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s. (Servisní centrum sportu)
8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek
Mobil: 732 905 368, 774 234 495 e-mail: cus.fm@seznam.cz

III.) Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z.s. (Servisní centrum sportu)
Univerzitní nám. 242/2, 733 01 Karviná-Fryštát

Telefon/Mobil: 552 302 895, 721 109 118 e-mail: cuskarvina@seznam.cz

IV.) Okresní sdružení ČUS Nový Jičín, z.s. (Servisní centrum sportu)
Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín
Mobil: 608 840 046 e-mail: cusnj@seznam.cz

V.) Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (Servisní centrum sportu) Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava
Telefon: 553 625 474, Telefon/fax: 553 625 319, Mobil: 604 360 980, e-mail: cus@cusopava.cz

VI.) Ostravská tělovýchovná unie (Servisní centrum sportu)
náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava
Telefon/Mobil : 596 136 586, 723 967 588 e-mail: otu@otu.cz

Znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v příloze.

Velikost: 6684 kB, typ: PDF MEMORANDUM CUS x MSK 2020 a Program - SPORT MSK 2020- TJ SK.pdf (PDF, 6684 kB)

Velikost: 7565 kB, typ: PDF Smlouva z dotace MSK - SPORT MSK 2020 - TJ-SK vč. seznamu konečných příjemců.pdf (PDF, 7565 kB)

Velikost: 260 kB, typ: DOC Příloha č. 1 - Žádost.doc (DOC, 260 kB)

Velikost: 215 kB, typ: DOC Příloha č. 2 - Základní parametry Smlouvy.doc (DOC, 215 kB)

Velikost: 0 kB, typ: CSV Příloha č. 3 - Databázová věta pro import dat.csv (CSV, 0 kB)

Velikost: 12 kB, typ: DOCX Příloha č. 3 - Informace k databázové větě pro import dat.docx (DOCX, 12 kB)

Velikost: 119 kB, typ: DOCX Příloha č. 4 - Čestná prohlášení.docx (DOCX, 119 kB)

Velikost: 33 kB, typ: XLSX Příloha č. 5 - Závěrečné hodnocení.xlsx (XLSX, 33 kB)

Velikost: 49 kB, typ: XLSX Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování.xlsx (XLSX, 49 kB)

Velikost: 30 kB, typ: XLSX Příloha č. 7 - Mzdové náklady.xlsx (XLSX, 30 kB)

Velikost: 1007 kB, typ: PDF Příloha č. 8 - Vzor Výsledovky.pdf (PDF, 1007 kB)

Velikost: 431 kB, typ: PDF Příloha č.9 - Stanovisko Moravskoslezského kraje k formulářům.pdf (PDF, 431 kB)