RůznéDatum konání VH: 25.11.2021 - formou per rollam

Program Valné hromady zde

Jednací řád zde

Zpráva o činnosti OS CUS zde

Zprava Kontrolní komise zde

Hospodaření OVV 2021 rozpočet 2022 zde

Komentář k hospodaření k 31.10.2021 zde

Volební řád zde

Volební lístek zde

Členské příspěvky zde

Usneseni zde

VH vyhodnocení hlasování zde

Volba předsedy KK zde

Volba statutárních zástupců VV zdeDatum konání VH: 21.11.2023