"Mládež v pohybu a ve zdraví 2024-2028"

Vláda schválila dokument, který se zaměřuje na podporu pohybových aktivit dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních:

Mládež v pohybu a ve zdraví 2024-2028 - edu.cz