Výzva NSA 13/2023 - seznam projektů navržených k financování

Jedná se o projekty v rámci Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023:

Tito žadatelé v nejbližší době obdrží "Dopis schváleným příjemcům" a "Podmínky pro čerpání dotace". Více zde. Seznam žadatelů zde.