Nejčastější otázky kladené NSA v rámci investičních výzev

Podívejte se na důležité informace spojené s těmito výzvami:

FAQ - investiční výzvy - Národní sportovní agentura (gov.cz)