NSA vyhlásila investiční výzvy pro rok 2024

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila 4 investiční výzvy pro rok 2024:

Vyhlášené programy

04/2024 Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč
05/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – výstavba
06/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení
07/2024 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2024

Zahájení příjmu těchto výzev: 2.4.2024 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu těchto výzev: 2.5.2024 do 12:00 hod.

Detailnější informace naleznete v jednotlivých výzvách na stránkách NSA zde.