Dodatek č. 2 k Výzvě Můj klub 2023

NSA zveřejnila na svých stránkách Dodatek č. 2 k Výzvě Můj klub 2023

Výzva 21/2022 - Můj klub 2023 - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)