Nové Výzvy NSA: Významné sportovní akce a Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2023

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 28. 11. 2022 do 30. 12. 2022.


Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvy:

Zahájení příjmu žádostí: 28. 11. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022 do 12:00 hod.